Onthulling nieuw grensgevelbord

Op zondag 8 december 2019 is het nieuwe grensgevelbord van De Biergrens feestelijk onthuld. Naar aanleiding hiervan verscheen er een mooi artikel in Ons Weekblad. Lees verder onder de foto.

 

Onthulling grensbord bij De Biergrens

“Als het over grenzen gaat, dan zijn we erbij” meldde Willem van Gool, voorzitter van Toerisme Baarle, zondag bij de onthulling van een nieuw grensbord bij De Biergrens in Baarle. Hij bedankte Louis voor de uitnodiging en voor het feit dat men altijd welkom is met filmploegen die Baarle bezoeken. Dankzij de medewerking aan tal van opnames voor televisiestations over heel de wereld, is het buitenlands bezoek aan Baarle erg toegenomen. Toeristen maken graag een foto van henzelf voor De Biergrens, met een voet aan weerszijden van de grens die er dwars door het pand loopt.

Namens De Biergrens voerde Caroline Boomaars het woord. Zij sprak de hoop uit dat straks nog meer toeristen hier op de foto gaan, bij het nieuwe bord op de gevel. Toen ze de opdracht voor dit bord aan Blocc Bureau voor Creatieve Communicatie gaven, dachten ze een onmogelijke opdracht te hebben gegeven. Dat het resultaat zo leuk, zo mooi en midden in de roos zou zijn, dat hadden ze niet verwacht.

Momentje

Van de onthulling van het bord wilden ze dus een speciaal momentje maken. Daarom besloten ze bij De Biergrens om de twee pliessies van De Grenszuukers uit te nodigen. Dit jaar hebben De Grenszuukers een Belse en een Hollandse pliessie en zij waren speciaal gekomen om te helpen bij de onthulling. Pliessie Michel, van Belse zaken, kreeg het woord. Hij meldde heel eerlijk wel een Hollander te zijn, “maar dat geldt voor 50% van de inwoners van Hertog” wist hij ook. “Ik ben blij als Grenszuuker een bijdrage te mogen leveren.” Hij wees op het Belgische en Nederlands worstenbrood dat klaar stond, en de Belse bierlikeur en Nederlandse borrel Baolse Babbel. En toen wilde hij een verhaal gaan afsteken dat begon in 1198, maar dat zou te lang duren, en het doek begon weg te waaien, besloot deze pliessie dat het tijd werd voor de onthulling!

Grenslijn

Op de stoep voor De Biergrens staan de kruisjes die de grenslijn markeren en daarbij NL en BE. Die lijn is doorgetrokken in het bord boven de grote deur aan de straatzijde: daarop aan de ene kant een Belgisch bierflesje, aan de andere kant een Nederlands, de vlaggenkleuren staan erbij, de plaatsnamen en landennamen en de twee kerken op de achtergrond. “Toeristen maken hier veel foto’s op de straat, dan hebben ze nu een mooie achtergrond” aldus de medewerkers van De Biergrens die trots poseerden voor hun nieuwe bord. In de loop van volgend jaar wordt waarschijnlijk een enclavebord met informatie in de buurt geplaatst.